Het kultuer kollektyf verbindt 7 productie kernen in Fryslân en ondersteunt interdisciplinaire makers in hun artistieke ontwikkeling.

Het vertrekpunt is het uitwisselen van kennis, ervaring en netwerk en het aangaan van coalities rond de makers. Daarnaast organiseert en faciliteert het kultuer kollektyf kwaliteitsbevordering en ontmoetingsmomenten.

Steeds meer makers zoeken de samenwerking en interactie met andere disciplines vanuit hun eigen artistieke achtergrond. Dit vraagt om andere beoordelingscriteria, speelt met de verwachting van het publiek en vindt niet vanzelfsprekend plaats op een poppodium of in een theaterzaal.

Het kultuer kollektyf wordt gevormd door Popfabryk, VHDG, New Noardic Wave, Tryater, LF2028, Keunstwurk en Explore the North.

Donderdag makersdag

11 november, Doas, host Kultuer Kollektyf
18 november, Neushoorn, host Popfabryk
25 november, Doas, host Kultuer Kollektyf
2 december, Keunstwurk, host Keunstwurk
9 december, Neushoorn, host popfabryk

Meld je aan! Capaciteit: 10 personen

Kultuer avond

28 oktober @ Tryater