Over ons

Het Kultuer Kollektyf verbindt de 7 Friese productiekernen om eigenzinnige Friese makers optimaal te kunnen ondersteunen. Door onderling kennis, ervaring en netwerk uit te wisselen, kunnen we makers bijstaan in hun artistieke ontwikkeling. In het Kultuer Kollektyf vind je een heleboel expertise onder één dak. Projectleiding wordt gedaan door SELF. collective.

We zetten in op informele ontmoetingen tussen makers en producenten. Daarmee willen we drempels verlagen voor nieuwe makers, die aan het begin staan van hun carrière. Concreet gebeurt dat tijdens de open office-middagen, de Makersdag en de Kultuer Avond.

Het Kultuer Kollektyf wordt gevormd door:

Het Kultuer Kollektyf wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Fryslân.